De wereld is van ons

Voorwoord

1. Globale uitdagingen

2. Digitalisering, automatisering en artifiële intelligentie

3. De wereldwijde race to the bottom

4. We moeten de aarde redden

5. Voor Europa

6. Europa in de wereld

7. TINA sucks. Er is wel degelijk een alternatief!

8. Tegen haat en nijd

9. Vrije vakbonden zijn de tegenmacht

10. Vrouwen aan boord!

11. Jongeren zijn het heden

12. Vakbondsrechten onder druk

13. Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen!