“Ik ben er echt van overtuigd dat je als vakbond geen andere keuze hebt dan internationaal actief te zijn.”

Een syndicale kijk op een veranderende maatschappij

Waarom zo actief op de internationale vakbondsscene? Deze vraag wordt vaak gesteld aan Frank Moreels, vakbondsverantwoordelijke en voorzitter van de Belgische Transportbond (BTB). In dit boeiende boek onthult hij het belang van internationaal vakbondsengagement en de onmisbare rol van internationale vakbondsacties.

Dit boek is een oproep aan werkende mensen, vooral vakbondsmensen, om de beslissingen die in Brussel en Genève, in Europa en wereldwijd worden genomen, te begrijpen. Beslissingen die van invloed zijn op hun werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en lonen.

Frank Moreels wijst erop dat verbeteringen wereldwijd niet zomaar vanzelf zullen gebeuren. Druk uitoefenen op politieke verantwoordelijken, multinationale ondernemingen en internationale instanties is essentieel om ongelijkheid te bestrijden en welvaart eerlijk te verdelen.

Dit boek put Frank Moreels’ eigen ervaringen en syndicale praktijk, verrijkt met inzichten van gastbijdragen van nationale en internationale syndicale stakeholders.

Met de Europese verkiezingen in juni 2024 en het congres van de Internationale Transportarbeiders Federatie in oktober 2024 aan de horizon, biedt dit boek een waardevolle bron van ideeën om deel te nemen aan de naderende debatten.

Laat De wereld is van ons jouw inspiratie zijn om het vuur van verandering te ontsteken.

Over Frank

Geboren in Kortrijk in 1961.

Zijn carrière start in 1983 als vormingsmedewerker bij de ABVV Jeugddienst en enkele jaren later wordt hij aangesteld als nationaal verantwoordelijke bij de ABVV Jongeren. Het is de toenmalige ABVV-Voorzitter François Janssens die Frank in 1990 aantrekt als directeur, verantwoordelijk voor de organisatie van congressen, campagnes en nationale en internationale manifestaties.

In 2006 maakt hij de overstap naar de Belgische TransportBond (BTB), de vakcentrale van het ABVV, waar hij Federaal Secretaris Wegvervoer & Logistiek wordt.

In 2016 wordt hij eveneens aangesteld als voorzitter van de BTB, de centrale die de belangen behartigt van de werknemers uit het wegvervoer & logistiek, luchtvaart, havens, binnenvaart & koopvaardij en zeevisserij. Hij knoopt de strijd aan tegen sociale dumping in alle BTB-sectoren en steekt zijn schouders onder de ‘Fair Transport’-campagne.

Naast zijn functies binnen BTB, is Frank zeer actief op internationaal niveau. Sinds 2017 is hij voorzitter van de European Transport Workers’ Federation (ETF) en sinds 2018 is hij vice-voorzitter van de International Transport Workers’ Federation (ITF).

 

Contact

3 + 6 =